แนะนำอุปกรณ์เอ็กตรีม

อุปกรณ์กีฬาเอ็กซ์ตรีม อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์กีฬา Extreme แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง แล้วนำไปใช้งานกับ กีฬา extreme ประเภทไหน